Nuria Calduch-Benages: El perfume del Evangelio. Jesús se encuentra con las mujeres

2016. október 26.

Nuria Calduch-Benages: El perfume del Evangelio. Jesús se encuentra con las mujeres.

Verbo Divino, Pamplona, 2008.

/Az evangélium illata. Jézus találkozásai nőkkel/

 

Első találkozás: Jézus és a vérfolyásos nő (Mk 5,25-34)

»A gyógyító Jézus

-          Mk-ev. egyik legjellemzőbb vonása Jézus gyógyító tevékenysége

 • kollektív személyiségek, akiket meggyógyít
  • „diadikus” személyiségek
  • =olyanok, akik nagymértékben függnek mások véleményétől és megítélésétől
  • ezért a gyógyítások jelentősége/jelentése is társadalmi és kulturális
   • megszállott, leprás, gerazai megszállott, süketnéma, betszaidai vak, epilepsziás gyerek, a vak Bartimeus
  • köztük nők
   • Péter anyósa, Jairus lánya, vérfolyásos nő, a szír-főniciai asszony lánya
  • ezen kívül összefoglalások
   • általában utal Jézus ördögűző tevékenységére

-          a négy nő közül különösen érdekes a vérfolyásos

 • az egyetlen elbeszélés, ahol női betegség
 • az élet lassan elfolyik belőle, várja a halált
  • elkeseredésében úgy dönt, hogy találkozik Jézussal
 • az olvasat, amelyet javasol:
  • gyógyitó testi párbeszéd a nő és Jézus között

 

 

1. A vérfolyásos nő meggyógyítása a maga szövegkörnyezetében

»A Jézus által meggyógyított nők

-          Ki a Jézus által meggyógyított négy nő?

 • családi hovatartozásokat neveznek meg a történetek
  • anyós, lánya…
  • arra utal, hogy a betegség érintette a családik kapcsolataikat és szerepüket
 • a férfiak megnevezése (apa, férj) a patriarkális szerveződésre utal
  • a férfiak hatalma és irányítása alatt állnak a nők
   • a betegségük során is
   • vö. Jairus viszi a lányt Jézushoz

-          sem a két lány, sem az anyós nem szól egy szót sem

 • a vérfolyásos nő (vallásos izraelita) és a szír-főniciai (görög pogány) igen
  • előadják kérésüket
 • Jézus ugyanúgy hallgatja őket, mint a férfiakat
  • Jézust nem érdekli semmi:
   • szombat, fertőző betegség, halott, vallási, szociokulturális határok…

 

»A vérfolyásos nő és Jairus lánya

-          szerkezet: interpozíció, interkolokáció

 • =szendvics
  • másutt is: Mk 3,20-35; 11,12-25; 14,53-72
 • összefűzi a két történetet

-          tematikus kapcsolat is

 • veszélyben levő nők
  • évek óta tisztátalan betegség
  • 12 évesen halálos beteg (ekkor házasodna)
 • mindkettő a lánya valakinek
  • Jézus így szólítja meg
  • az apja mondja: a lányom, nem pedig a lányunk
 • testi kapcsolat, érintés révén gyógyulás
 • női történetek
  • nem tud felnőtt nő lenni
  • felnőtt nő, akit legyőz a tisztátalan vér
 • nem tisztátalan szellemek okozzák a bajt, és nincs vita Jézus és az ellenfelei között
  • vö. Mk 5,1-20; 2,23-3,6
  • csöndben történnek a dolgok itt
 • emberi felszabadulás női perspektívában [!]
 • Jézus hatalmát mutatja mindkettő
  • ez a hatalom szétbontja a társadalmi tabukat és a törvény előírásait
 • a hit erejét mindkettő
  • egyszerű hit, de erős, amelyet megérlelt a próbatétel
   • vö. ezzel szemben a tanítványok zavarodottságát a viharban Mk 4,35-41
  • a hit érlelődését mutatják
   • hit Jézusban mint gyógyítóban --> teljes hit Jézusban mint Megváltóban

 

2. Az egészséggel való törődés a Földközi-tenger térségében az 1. században

»Egészség, betegség és gyógyítás

-          mai felfogásunk

 • betegség = helytelen működése a szervezetnek, amelyet meg lehet változtatni, ha jól azonosítjuk a betegséget, és rendelkezünk a megfelelő eszközökkel
 • a beteg vissza tudjon térni a normális élethez

-          antik mediterráneum világában

 • fontosabb volt a személy, mint az, hogy képes tevékenykedni vagy dolgozni
 • a gyógyítók ennek megfelelően működtek
  • fontosabb volt számukra a beteg társadalmi környezete, mint a szervezet (test) biomedikai értelemben vett diszfunkciója
 • a teljes értelemben vett jól-lét volt a fontos, nem a fájdalom vagy betegség hiánya

-          antropológusok különbséget tesznek:

 • disease és illness között
  • disease: szervi vagy szervezeti működésbeli anormalitás
  • illness: a jól-lét megváltozása; szociális vonatkozások; a kórt is magában foglalja, de nem kizárólag; társadalmi okokból, nem testiekből.
  • [magyarul talán így:
   • kór – betegség
    • kór: (vö. kór-ház)
    • betegség: a beteg állapota, ő van a középponban]
 • a bűn az izraelita társadalomban – és másutt is – a személyek közötti viszonyokban való szakadás
  • ezért kapcsolatban van a betegséggel
  • vö. Jn 9,2: „Rabbi, ki vétkezett…?” – a vakon született
   • Jézus válasza: sem ő, sem a szülei…
  • a betegség abban a korban = eltérés a saját kultúra normáitól és értékeitől [!]

-          pl. a leprás

 • ma, nekünk olyasvalaki, aki egy betegségtől szenved, és úgy megváltoztak a fizikai képességei, hogy nem tudja ellátni a normális tevékenységeit
 • Jézus korabli tsd.: nemcsak beteg, hanem tisztátalan is, ezért automatikusan kizáródott a társadalomból.
  • ténylegesen ki is zárták őket
 • Lev 21,18-20 további kizárandókat sorol fel (vak, sánta, torz stb.)
  • vö. még: hasonlóak az áldozati állatokkal szembeni követelmények

 

»Orvosok és népi gyógyítók

-          orvosok

 • a gazdagoknak ajánlották fel szolgálataikat
 • Az ÚSZ keveset beszél róluk:
  • Kol 4,14: Lukács…
  • Jézus: Mk 2,17 (…hanem a betegek); Lk 4,23a (orvos, gyógyítsd magadat)
 • Jézust ne ilyenként
 • Itt, a történetben:
  • Mk nem túl kedvezően nyilatkozik róluk
  • Lk még keményebben

-          gyógyítók

 • a szegényebbek között
 • érintéssel, közvetlen fizikai kapcsolattal gyógyítottak
 • Jézus ilyen
  • mindig érint: Jairus lánya, vérfolyásos stb.
 • az érintés
  • a közösségvállalást, szolidaritást
  • közös tér
 • „Jézus felajánlja gyógyító erejét, a beteg pedig azt befogadja a testébe és a létébe” [22].
  • eleven kapcsolat
  • a közösségvállalás, szolidaritás kommunikációja, kifejezése
  • életforrássá változik [!]
 • „Jézus úgy gyógyítja a betegeket, hogy vissza tudnak térni a mindennapi élethez, amelytől elszakította őket a betegség. Már nem betegek többé, nincsenek peremre szorítva, és teljes egészében be tudnak tagolódni abba a társadalmi rendbe, amely korábban elvetette őket” [22].

 

3. A „tisztaság” elképzelése a judaizmusban

-          antropológia

 • Mary Douglas antropológus
  • tisztaság:
   • a rendszer struktúráival kapcsolatos, azokat az osztályozásokat és értékeléseket érinti, amelyek a társadalmi csoportokat alakba rendezik.
 • „Minden dolgot a maga helyére.” – antik mondás.
  • tiszta, ami a helyén van, tisztátalan, ami nem
 • tisztaság
  • a kulturális renddel van vonatkozásban
  • egy adott tsd. rendező elvével
 • egy adott csoportra is vonatkozhat
  • vö. Lev előírásai, különösen a kultuszról
 • Jerome H. Neyrey
  • tisztaság: egy adott tsd.-i rendszer térképe
   • minek hol a helye
 • vö. „katalógusok”
  • pl. a Misná és Toszeftá a T. Megillá szerint
   • papok, leviták, izraeliták, megtértek, szabad rabszolgák, leminősített papok, templomi rabszolgák, fattyak, eunuchok, roncsolt heréjűek, pénisznélküliek
   • ezen belül az izraeliták:
    • parancsokat megtartók
    • meg nem tartók
     • nyilvános bűnösök
      • vámszedők
      • prostituáltak
      • testileg tisztátalanok
       • leprások
       • menstruáció alatti nők
       • vakok
       • sánták
  • [a csoportokat a tisztátalanság-tisztaság jelöli ki!]
  • a férfi tisztátalanságot meghaladja, felülírja mindenféle női tisztátalanság
   • azt a leprásság
   • azt a holttest
    • stb.
 • a tisztaság-tisztátalanság határokat jelöl ki
  • a nép, a tsd., a csoport így határozza meg és őrzi a maga azonosságát
  • külső és belső határok
   • az tisztátalan, amely áthág határokat
    • vö. ami kijön az emberből (széklet, vizelet, semen, vér)  tisztátalan
   • nagy figyelmet fordítanak a határon levő személyekre (leprás, sánta, vak, eunuch):
    • =meghatározzák, hogy ezek nem férnek bele a rendszerbe
    • ezektől elhatárolódni
  • a testi, fizikai határokat áthágni = megfertőződni

-          Jézus nem tartotta be ezeket az előírásokat, nem tartotta a határokat

 • idők, helyek (kiűzés a templomból), személyek
 • nem foglalkozik a mosakodással, tisztasági fürdés (abluciones)
 • étkezés: tanítványainak azt javasolja, hogy ne tartsák meg: Lk 10,7-8

 

»A tisztaság a nőkkel kapcsolatban

-          havi vérzés

 • meghatározza a kultuszban, a társadalomban, a családban
 • Leviticus (12,1-8)
  • a menstruáció után 7 napig tisztátalan
  • ha rendszertelen a menstruáció, akkor amíg meg nem gyógyul
  • minden, amit érint, tisztátalan lesz, és az is tisztátalanná teszi azt, aki azt érinti…
  • szülés: fiút 7 nap, lányt 14; fiú után 33 nap, lány után kétszer annyi…

-          szorosan érinti a nő identitását

 • a testéhez tartozik, szexualitásához, életciklusaihoz, az élet továbbadásához
 • a napi tapasztalatai, a személye…
 • a Tv. szerint ez mind tisztátalan [!]
  • társadalmi, vallási, gazdasági, pszichológiai következmények
   • (vö. M. Navarro írása: Cuerpos invisilbles…, 1996)
 •  -->kizártság a tsd.ból és a kultuszból
  • nem tudott kapcsolatba lépni a szövetség Istenével a teste termékenysége és vitalitása miatt [!!]
   • vö. az első vérzéstől a menupauzáig tisztátalan
   • ha szül vagy irreguláris menses, fizetnie kell a templomnak

-          a menstruáció

 • nemcsak a judaizmusban volt velejárója a margináció
 • Mk a Lev-ből vett kifejezéseket használ
  • 5,25 – 15,19-33; 20,18
  • 5,29 – 12,7; 201,18
 • a nő a Lev előírásaival ellentétesen cselekszik (vö. 15,19-20)
  • [erről alább lesz szó: a nő aktív, míg a Lev visszahúzódásra szólítaná fel]

 

4. Gyógyító testi párbeszéd (Mk 5,25-34)

» A nő teste

-          a jelenet nyilvános helyen játszódik

 • megjelenik az asszony – szó szerint: „egy nő” (Mk 5,24; vö 5,31)
 • Mk részletesen leírja a betegségét
  • a nőiségében, női mivoltában van érintve
  • szeretne a családjával és az ismerőseivel lenni, de nem lehet, mert tudja, hogy megfertőzné őket
 • számos gyógyulási kísérlet, de egyre rosszabb
  • egyre szegényebb, egyre magányosabb
  • élő halott sorsra ítélte a társadalom, amelybe tartozik

-          a jelenet végén „fél és remeg” (5,33)

 • miért?
  • Jézustól? – Nem.
 • A törvénytől és az előírásoktól, amelyeket megszegett, a rendszertől, amelynek határait áthágta Jézus ruháját érintve.
  • megfertőzte Jézust
 • tudta magáról, hogy tisztátalan, azaz méltatlan és bűnös
  • magába vette a Leviticus etikai rendszerét
   • asszimilálta [!]

-          a nő gesztusa (5,27):

 • elölről értelmetlenség lett volna közelítenie, ezért hátulról
  • véletlennek tűnhet kívülről [!]
  • tudja, hogy szabályt szeg, de Jézusban van minden reménye
   • tőle reméli az élet ajándékát
 • meg akar gyógyulni,
  • a vágya ad erőt, hogy szakítson a törvénnyel, a hagyománnyal, a kultúrával
  • hallott Jézusról – vö. Mk kihangosítja a gondolatait: 5,28
 • „A vágy hajtómotorként működik benne, és arra indítja a szívét, hogy eljusson ahhoz, akit keres. A gyógyulás vágya szabad nővé teszi; ettől lépi át a határokat és a törvény korlátait” [30].

-          a vágy és az érintés, a bőr egybetartoznak

 • a kezével adja át Jézusnak, közli vele az élni vágyását
 • önbizalomról tesz tanúságot
  • hihetetlenül bátor döntés
  • átlépi a meghatározott rendet
 • „Azzal, hogy kinyújtja a kezét, megnyílik a szeretet megtapasztalására, ugyanarra a tapasztalatra, amelyet megtagadtak tőle. Jézust érinteni a szabadság mozdulata, amely visszaadja neki az életet, és újra betagozza a közösségbe” [30].
  • Pilch a lábjegyzetben:
   • nyilvánosság <–> otthon : férfi<–> nő
   • a havi vérzés otthon pozitív, a nyilvánosságban tabuként kezelik
   • Jézus a nőnek hatalmas energiát ad, hogy pozitív szerepet tudjon vállalni a társadalomban [nyilvánosságban]

-          Jézus köntösét érinti

 • vö. Rut Booz köntését érinti (Rut 3) – Mk 6,56 a köntös gyógyító ereje
 • de az előtt meggyógyul, hogy Jézus elkezd kérdezősködni
  • a vágya, amely az érintésen keresztül fejeződött ki (csatornázódott), gyógyította meg
   • a teste jelezte neki, hogy meggyógyult
  • a teste, az önismeret és a bizonyosság forrása, az igazat mondja [!]
   • Jézus átadta neki éltető és gyógyító energiáját.
 • leborul Jézus előtt
  • meghajlítja a testét, meghajol
   • elismeri, hogy Jézus az élet Uraként, Istenként új szövetséget [!] kötött vele
  • hálás
  • Mercedes Navarro:
   • új etika, amely a test tapasztalatából indul ki
   • elmondja Jézusnak az igazat
    • alétheia – Jézusnak fenntartott szó

 

 

»Jézus teste

-          Jézus válasza:

 • Jézus is testi módon reagál
  • párbeszédre lép a teste a nő testével
  • a nő üzenete eljut a címzetthez
 • erő, energia mozdul a testében
  • elsöprő erő
  • bár szorongat a tömeg, annak nincs üzenete
   • a nő üzenete viszont meghívás
    • „Egyetlen gesztus, de tudatos, vágyott, végrehajtott gesztus.” [32]
  • erre válaszol Jézus
   • a válasza láthatóvá teszi a nő testét mint az érintkezés (a kommunikáció) jelentéssel teli és fontos [significativo] terét

-          Jézus körülnéz

 • lehetett volna az is, hogy titokban tartja a nő tettét
 • de nem
  • Jézus nem szégyelli őt, és nem akarja, hogy szégyellje magát

-          végső találkozásuk

 • szemtől szembe
  • a nő a legjobbat adja magából, Jézus pedig mint Megváltó/-mentő jelenik meg
 • „A hited megmentett téged” (5,34)
  • sesóken = megmentett
  • nem pusztán gyógyulás
 • az elbeszélés iróniája:
  • a gyógyulás és megmentés pontosan attól következett be, hogy megszegték a törvény előírásait, amely elvben azért lett volna, hogy megmentsen
 • Jézus a hitet említi,
  • mint máshol is: Mt 8,10 a százados; Lk 17,19 a szamaritánus leprás; Mt 9,2 a bénát hordozók)
 • Jézus semmissé tesz kora társadalmi és vallási szabályait,
  • amelyek szerint a nő teste tisztátalan hely, amely állandó megtisztításra szorul
  • találkozás a két test között
   • személyesség, valódi felszabadulás

-          nem kéri, hogy menjen a papokhoz

 • mint a Mk 1,40-45-ben a leprást
 • nem kell más tekintélyt (autoritást) keresni a nőn kívül [!!!]
  • „Nem kell a nőn kívül álló autoritást keresni, hanem a benne levőt, a testében levőt: ez a test ugyanis az Istennel való új kapcsolatot mutatja. Jézussal így ledőlnek a tisztátalanság tabui, és kiterjesztődik a szabadság sok más nőre is, akik majd kiengesztelődött kapcsolatot élhetnek meg a testükkel” [33].

          

 

 

MÁSODIK TALÁLKOZÁS: JÉZUS ÉS A SZÍR-FÖNICIAI NŐ (MK 7, 24-30)

»Egy nehéz szöveg

 • elsőre az a benyomásunk, hogy Jézus elutasítja
  • elég gorombán
 • ráadásul másról beszél, mint a nő
  • vö. Jézus képes beszéd a gyermekek kenyeréről…

 

 • további anomáliák
  • Jézus egyedül van e csodánál
   • máskor mindig másokkal
  • nem említi a nő hitét
   • ebben erősen eltér a többi történettől
  • --> a jelenet történetisége mellett szólnak

 

 • értelmezéstörténet
  • 1. régebben szokásos, manapság ritka magyarázat: életrajzi
   • Jézus támadó válaszára logikus magyarázatot akar adni
   • Jézus még nem ocsúdott fel az írástudókkal való konfliktusból
    • vö. előtte vita a tiszta-tisztátalanról
  • 2. paranetikus vagy paradigmatikus magyarázat
   • a nő hitének próbára tevését hangsúlyozza
   • Luther
    • a nő az állhatatos és teljes hit példaképe
    • Jézus szava „villámként csapott a szívébe, és ezer darabra törte a hitét”
   • de: nem lehet elvonatkoztatni a konkrét történeti helyzettől, amelyben a nő és a zsidók között korlátok
  • 3. üdvtörténeti
   • az ősegyházon belüli vitát mutatja
    • vö. Pál is, Róm 1,16
   • Pesch, Gnilka
   • de: nem magyarázza Jézus hozzáállását a pogányokhoz
  • 4. Theisen magyarázata
   • Tirusz és Galiea határvidéke elemzése társadalmi, vallási, kulturális szempontból
   • --> nem a gyógyítás a hangsúlyos, hanem az egymás számára idegen népek és kultúrák közötti gát átlépése
 • Nuria Calduch értelmezése
  • Jézus üzenetének egyetemessége

 

1. Mk 7,24-30 és a szövegkörnyezetei

»Mk 7,24-30 és a közvetlen szövegkörnyezet

 • 7,1-23: Jézus vitatkozik a farizeusokkal: étel és étkezés
  • Jézus egy mini parabolát mond: nem az emberen kívüli…, hanem ami belülről
  • minden ételt tisztának nyilvánít – értelmezi Mk
 • 24-30: ugyanaz a téma – a tisztaság, amely határt vont a pogányok és a zsidók közé –, de más szempontból
  • az evangélium hirdetése előtt egyetemes távlatok nyílnak
  • a Jeruzsálemből érkező írástudók előtt mutatja be nekünk Mk a hiteles anyát
 • 31-37: a süketnéma meggyógyítása és 8,1-9: a 2. kenyérszaporítás
  • 1. kenyérszaporítás (6,30-44) és a 2. között párhuzamok
  • a mi szövegünkkel közös:
   • kenyerek, evés, eltelik, maradék
  • az 1. zsidó területen, a 2. pogányon
   • a maradékot megosztani másokkal
 • jók a párhuzamok, de továbbra sem értjük Jézus reakcióját

 

»Mk 7,24-30 és az ÓSZ-i háttér

 •  Az Illés és Elizeus-elbeszélésciklusokkal való párhuzamok
  • 1Kir 17,7-24; 2Kir 4,18-37
 • Illés
  • Száreptai özvegy, pogány
  • Tirusz és Szidón vidékéről való
  • szárazság, éhhalál kilátása
  • Illés közbeavatkozik
  • jut elég étel neki is, a fiának is – vö. Mk 7,27-28, kenyér
  • meghal a fia
  • erőteljesen kérdőre vonja Illést (17,18) – vö. a szír-fön. nő válasza Jézusnak
  • zárás: Íme, él a fiad. – vö. Mk 7,30
 • Elizeus
  • Szunemi gazdag nő
  • meghal a fia
  • amikor megtalálja Elizeust, a lábához borul, és átfogja a térdét – vö. a szír-főn. nő gesztusa 7,25
   • a gesztus: eltökéltség – vö. 7,28
  • Elizeus a gyermeket az ágyon találja – vö. 7,30
  • gyógyítás: Vedd a fiadat! – vö. 7,30
  • ezt követően ételszaporítás
   • több száz ember
   • maradék is – vö. Mk 6,30-44 és 8,1-9
 • összefoglalva
  • a próféta segít egy nőnek, akinek meghalt a fia
  • a nő nem izraelita, anyák
  • [étel, evés, bőség, maradék]

 

2. Mk 7,24-30: Gyógyítás és párbeszéd

Két elem: gyógyítás és párbeszéd, a párbeszéd a középpontban: előtte (24-26): helyzetbemutatás, utána (30): konklúzió

 

»Gyógyítás távolról

 • 7,24-30 kétségtelenül ördögűzés
  • „tisztátalan lélek” (25) --> démon (26.29.30)
  • mégis hiányoznak az exorcizmus-elbeszélések szokásos elemei
   • találkozás, ellenállás, kifejezett parancs, kimenetel, a környezet reakciója (vö. Mk 1,23-28; 5,1-20)
 • távolságból ördögűzés
  • párhuzamok: távolságból gyógyítások:
   • százados (Mt 8,5-13 és Lk 7,1-10)
   • királyi szolga fia (Jn 4,46-54)
  • elemek
   • közbenjárás, kérés
   • párbeszéd a középpontban: Jézusnak valamiféle nehézsége van a dologgal
   • a kérő kifejezi a bizalmát Jézus ígéretében
   • az elbeszélő megerősíti a gyógyulás tényét
 • További összetevők
  • 1. Határvidék – 7,24
   • Tirusz: gazdag város, Nagy Heródes fejleszti
   • Jézus nem ide, hanem a környékre megy (pagus vicinalis)
   • ez nem olyan gazdag
   • vannak zsidók is, de a terület pogány
   • érdekes, hogy Jézus üzenete olyan helyen válik egyetemessé, amely maga peremvidék
   • Jos. Flav. (Contra Appión): a tírusziak megátalkodott ellenségei a zsidóknak
    • vlszleg. Galilea és Tírusz között is érződött ez
   • gazdaság-társadalmi, kulturális és vallási feszültségek
   • ez a környezet: feszültséggel teli
  • 2. Elkeseredett anya – 7,25
   • a lába elé veti magát (mint Jairus és a vérfolyásos nő – 5,22.33)
    • elismeri Jézus tekintélyét, kifejezi a teljes bizalmát
   • az elbeszélő röviden szól a nehézségről: tisztátalan lelke volt
    • nem tudunk semmi mást
   • az asszony egyedül jön (férj?)
    • vállalja az utat
    • maga viseli a felelősséget ezért a gyerekért
    • bízik Jézusban
   • Drewermann: mindazokat képviseli, akik felelősséget vállalnak másokért, és szenvednek attól, hogy nem tudnak segíteni
  • 3. Idegen nő – 7,26
   • az elbeszélő közbeveti – szinten halkan mondja el –, hogy ki ez a nő
    • érdekes: a nevét nem
    • hagyomány (Pseud. Kelemen-levél) : Justa
   • Drewermann:
    • az imádság ebben a helyzetben – amikor akadályok állnak az utunkba – nagyon is helyénvaló: már most a szerint a rend szerint jár el, amelyet a mennyben találunk: abba a rendbe helyezkedik, amelyet Isten akar, és ahol a szeretet örök, és a földi törvények nem tudnak akadályt gördíteni elénk
   •  görög = hellén kultúrájú
    • nem afrikai (libero-fenicia)
   • vlszleg gazdag
    • kliné (ágy), nem pedig a közönséges krabbatos (fekvőhely, szalmazsák)
   • a lényeg, hogy nem zsidó

 

»Egy párbeszéd, amely lebontja a határokat

 • a dialógus az elbeszélés középpontjában van
  • mindkét szereplő a maga nevében beszél, a saját szavaikkal önmagukat mutatják be
  • igazi párbeszéd
   • a közösségre lépés eszköze, lebontja a határokat, hidakat épít
 • 1. Egy szokatlanul kemény Jézus – 7,27
  • nem halljuk a kérést, csak értesülünk róla
  • Jézus nem válaszol közvetlenül
   • metafora
   • szinte mellőzi a nőt
  • A metaforikus beszéd ugyanakkor nem zárt, hanem nyitott, hiszen értelmezésre szorul.
  • Jézus két részben válaszol
   • várj…
    • megengedő
    • „először”
   • második rész mégis lezár az engedmények előtt
    • aki a fiak kenyerét adja a kutyáknak, erkölcsileg rosszul cselekszik
  • értelmezés
   • kutyák
    • negatív
    • pogányok
    • „bálványimádók” – vö. Pirke Rabbi Eliezer)
   • fiak
    • izraeliták
   • kenyér
    • gyógyítás
    • az üdvösség üzenete
  • Jézus véleménye ez: az üdvösség üzenete a zsidóknak
   • legalábbis először
   • de mégsem zárja le, teret hagy a nőnek
 • 2. Eltökélt és okos nő – 7,28
  • nyitottan reagál, nem úgy, mint a farizeusok és az írástudók (7,1-23)
  • megérti, hogy Jézus felajánlja neki a lehetőséget, hogy beszéljen
   • udvarias, de nem fogja vissza magát
   • igen, de
  • ellenmetafora
   • ebben is mindenkinek megvan a maga helye
    • [vö. a tisztasági törvények mint helykijelölők]
   • elfogadja a maga helyét
  • az időbeli (először…) és a térbeli (asztal, asztal alatt) elsőség ellenére kaphat a kenyérből
 • 3. Egy erővel telt szó – 7,29
  • Jézus elfogadja az asszony „szavát” (logon -- !!!)
   • dia touton ton logon
  • megváltoztatja a véleményét
   • az üdvösség a pogányokat is eléri
  • Mt-nál (15,28) Jézus a gyógyítás előtt dicséri az asszony hitét
   • vö. Mk 5,34 – a vérfolyásos nőnek Jézus

 

3. Következtetés: a határon túl

 • Jézus egy-két kivételtől eltekintve Izrael földjén működött
  • = határt szabott a működésének
  • nem nacionalizmusból
 • tudatában volt, hogy nem tud mindenkihez eljutni, ezért a népére összpontosított
  • néha könnyebb az ismerősökkel, mint idegenekkel
  • bár ez nem mindig igaz
   • vö. Jézus ellen fordulnak
 • Ez a rész azon ritka alkalmak egyikéről szól, amikor Jézus túlment a határon.
 • Hogyan lehet megszűntetni a határokat?
  • Sok módja van:
   • erőszakkal, stratégiákkal, rászedéssel, demagógiával
   • vagy párbeszéddel
  • Jézus ezt választja.
   • Ebben segítette a szír-föníciai asszony.
 • Mindketten választották a kockázatot és bizonytalanságot, amelyet magában foglal a dialógus.
  • mindketten nyitottnak bizonyultak a másik felé
  •  siker:
   • gyógyulás
   • Jézus üzenete egyetemessé válik
  • ledőlnek a határok
 • „Evangelizáló működésünk során sok határba ütközünk, amelyeket át kell lépnünk: földrajzi, társadalmi, nyelvi, kulturális és így tovább. De van egy, amelyet a legnehezebb ledönteni: az, amelyet minden ember magában hord, a személyes határ, a tiéd és az enyém” [51].