Urbán József blogja

André Louf: A gyengeség mint húsvéti út - Szent Bernát szerint

La faiblesse, un chemin pascal - selon Saint Bernard
Collectanea Cisterciensia 65 (2003) 5-20
 
 

La alegría de Zaqueo (Lc 19,1-10) -Domingo 31º Ordinario (C)

El relato que leemos este domingo en el evangelio es de la conversión de Zaqueo.
Es muy importante enterarse que en el relato la alegría tiene un papel enfático. La palabra alegría o gozo se encuentra en el centro de la historia. “Entonces él [Zaqueo] descendió aprisa y lo recibió gozoso.” El relato tiene dos partes y la palabra “gozosamente” está donde las dos partes se tocan.
 
 
La primera parte habla de Zaqueo en el camino de Jesús y la segunda de Jesús en la casa de Zaqueo. Es posible constatar varios paralelos entre los dos partes.

Nuria Calduch-Benages: El perfume del Evangelio. Jesús se encuentra con las mujeres

Nuria Calduch-Benages: El perfume del Evangelio. Jesús se encuentra con las mujeres.
Verbo Divino, Pamplona, 2008.
/Az evangélium illata. Jézus találkozásai nőkkel/
 
Első találkozás: Jézus és a vérfolyásos nő (Mk 5,25-34)
»A gyógyító Jézus
-          Mk-ev. egyik legjellemzőbb vonása Jézus gyógyító tevékenysége

Joseph Ratzinger: Politik und Erlösung. Zum Verhältnis von Glaube, Rationalität und Irrationalem in der sogenannten Theologie de

JOSEPH RATZINGER
Politik und Erlösung. Zum Verhältnis von Glaube, Rationalität und Irrationalem in der sogenannten Theologie der Befreiung
(Westdeutscher Verlag, Opladen, 1986)
 
Idézetek:
 
p.20

Tomaš Halík, Discerning the Signs of the Times (előadás Rómában, 2015-ben)

Előadás Rómában a szekularizációról 2015-ben (Renewing the Church in a Secular Age: Holistic Dialogue and Kenotic Vision -- https://youtu.be/XpGyODiAWK0 )
 
Lejegyeztem magyarul Halík előadását.
A konferencia alcíme – Holisztikus párbeszéd [dialógus] és kenotikus látásmód [vízió] – magyarázatot igényel, ezért a jegyzetek előtt hadd értelmezzem először is ezt a címet, mert nagyon fontosnak és pontosnak találom.

Leprások, sebek, gyógyulás / Serényi Tamás primíciájára -- 2016. október 9.

Olvasmányok -- ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP
2Kir 5,14-17, Zs 97, 2Tim 2,8-13, Lk 17,11-19
I.
Az első olvasmányban egy gyógyulás történetét hallottuk. Nem a teljes történetet, hanem csak egy részét, Elizeus próféta és Námán találkozását. Az idézet elhagyja a történet elejét, és a végét is. A végéről így lemaradunk, és nem halljuk azt, ahogyan Elizeus próféta elbúcsúzik Námántól. Amikor a próféta elbocsátja, ezt mondja neki: „Menj békével!”
 

Miképpen mi is kimegyünk az irgalomra szorulókhoz

Az irgalmasság szentévének kezdetén kapukat nyitunk, hogy bemenjünk abba a térbe, ahol találkozhatunk az irgalommal. Tudjuk jól, nem elég a kapun átmenni, más is kell. Bűnbánat? Sajátos ima? Az is, de nem csak az. Az kell, hogy megnyissuk a saját kapuinkat, és kimenjünk magunkból. Kimenni a kapun személyesen és intézményként: oda, ahol az irgalmas Atya van. Mintha pont ez maradna ki abból, amiről Robert Sarah bíboros szólt nemrégiben egy vele készült beszélgetésben.
 

Massimo Recalcati: L'ora di lezione. Per un'erotica dell'insegnamento.

Bevezetés
5. old.
Il maestro non è colui che possiede il sapere, ma colui che sa entrare in un rapporto singolare con l’impossibilità che attraversa il sapere, che è l’impossibilità di sapere tutto il sapere. [...]
Di qui la centralità che assume lo stile. Ogni insegnante insegna a partire da uno stile che lo contraddistingue. Non si tratta di tecnica né di metodo. Lo stile è il rapporto che l’insegnante sa stabilire con ciò che insegna a partire dalla singolarità della sua esistenza e del suo desiderio di sapere.
 

A Remnant For Many

Timothy Cardinal Dolan has recently published a blog entry on his website about the “Inclusion of the New Minority”.
When the archbishop defines, as he further specifies, who he thinks are those whom he calls belonging to “a new minority” he says: “those who, relying on God’s grace and mercy, strive for virtue and fidelity”. In other words, those who make up this group of people are different from the majority in the world, and “at times, he says, in the Church”, in this.